Політика конфіденційності

Справжня Політика конфіденційності персональних даних (далі - Політика конфіденційності) діє відносно обробки персональних даних, які може отримати Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська Платформа Інвестицій» від фізичних осіб (суб'єктів персональних даних) на підставі Конституції України і Закону України «Про захист персональних даних »від 01.06.2010 р №2297-VI (далі - Закон)

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

1.1.1. «Адміністрація сайту «Українська Платформа Інвестицій» (далі - Адміністрація сайту) - Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська Платформа Інвестицій», юридична адреса: 01023, Україна, м. Київ, вулиця Мечникова, 3, дата реєстрації: 19.09.2011 р, номер запису: 1 069 102 0000 027914, а так само уповноважені співробітники на управління сайтом, що діють від імені ТОВ «Українська Платформа Інвестицій», які організовують і здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних данних, що підлягають обробці, дії або операції, що здійснюються з персональними даними

1.1.2. «Персональні дані» - будь-яка інформація, що стосується прямо або побічно певної фізичної особи (суб'єкта персональних даних)

1.1.3. «Обробка персональних даних» - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних

1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» - обов'язкове для дотримання Адміністратором або іншою, що отримала доступ до персональних даних особою вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави

1.1.5. «Користувач сайту «Українська Платформа Інвестицій» - особа, яка має доступ до Сайту http://ukraine-invest.com, за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт

1.1.6. «Cookies» - невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і зберігається на комп'ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту

1.1.7. «IP-адреса» - унікальний мережевний адрес вузла в комп'ютерній мережі, побудованій за протоколом IP

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Використання Користувачем сайту «Українська Платформа Інвестицій» означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача

2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту «Українська Платформа Інвестицій»

2.3. Справжня Політика конфіденційності застосовується лише до сайту «Українська Платформа Інвестицій». Адміністрація сайту не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланням, доступним на сайті

2.4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем сайту

3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

3.1. Справжня Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації сайту щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач повинен за вимогою надати Адміністрації при зверненні на Сайт

3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення форми-звернення на Сайті і включають в себе наступну інформацію:

3.2.1. ПІБ Користувача

3.2.2. Контактний телефон Користувача

3.2.3. Адреса електронної пошти (e-mail)

3.3. Адміністрація сайту захищає Дані, які автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків і при відвідуванні сторінок, на яких встановлено статистичний скрипт системи ( "піксель"):

  • IP адреса
  • інформація з Cookies
  • інформація про браузер (чи іншоу програму, яка здійснює доступ до показу реклами)
  • час доступу
  • адреса сторінки, на якій розташований рекламний блок
  • реферер (адреса попередньої сторінки)

3.3.1. Відключення Cookies може спричинити неможливість доступу до частин Сайту, що вимагають авторизації

3.3.2. Адміністрація сайту здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення і вирішення технічних проблем

3.4. Будь-яка інша персональна інформація, не обумовлена вище підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдження, за винятком випадків, передбачених в п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики конфіденційності

4. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту може використовувати в цілях:

4.1.1. Ідентифікації Користувача, який звернувся на Сайт, для оформлення заявки дистанційним способом

4.1.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Сайту

4.1.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту, надання послуг, обробки запитів і заявок від Користувача

4.1.4. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем

4.1.5. Надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем, пов'язаних з використанням Сайту

4.1.6. Надання Користувачеві з його згоди, оновлень, спеціальних пропозицій, розсилки новин та інших відомостей від імені Адміністрації сайту

4.1.7. Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача

5. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів

5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, виключно з метою виконання замовлення Користувача, оформленого на Сайті

5.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах та в порядку, встановленим законодавством України

5.4. При втраті або розголошенні персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних

5.5. Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб

5.6. Адміністрація сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача

6. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

6.1. Користувач зобов'язаний:

6.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом

6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації

6.2. Адміністрація сайту зобов'язана:

6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності

6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами передачу персональних даних Користувача, за винятком п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики Конфіденційності

6.2.3. Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:

7.1.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення

7.1.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією сайту

7.1.3. Була розголошена за згодою Користувача

8. Вирішення спорів

8.1. До звернення в суд з позовом у спорах, що виникають із відносин між Користувачем сайту і Адміністрацією сайту, обов'язковим є пред'явлення претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору)

8.2. Отримувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду

8.3. У разі недосягнення згоди спір буде переданий на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України

8.4. До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем і Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство України

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності без згоди Користувача

9.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності

9.3. Всі пропозиції або питання по цій Політиці конфіденційності слід повідомляти в розділ "КОНТАКТИ"

9.4. Діюча Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою "http://ukraine-invest.com/politika-konfidentsialnosti"