Ідея проекту

Наше підприємство пропонує всім бажаючим придбати тверде біопаливо для опалення побутових та виробничих приміщень

Перерахування послуг, які будуть надаватися:

Назва продукції Одиниця виміру Проектна потужність
Брикет тонна 250 кг * 10 годин / день * 356 днів / рік = 890 000 тонн / рік
Пелети тонна 400 кг * 10 годин / день * 356 днів рік = 1 424 000 тонн / рік

Аналіз ринку

Економічна ситуація в даній галузі на сьогоднішній день неясна - є кілька лідерів. До того ж Полтава має вигідне географічне розташування. Наше підприємство знаходиться в безпосередній близькості від постачальника сировини, що дозволяє економити витрати на транспортування

На сьогоднішній день інтерес до виготовлення екологічного палива зростає. Це обумовлено тим, що з кожним роком екологічна ситуація в світі погіршується, ціни на традиційні види палива постійно зростають. Деякі країни заявили про свої наміри повністю перейти на біологічне паливо

В Україні так само попит на біологічне паливо постійно зростає. Український ринок споживає тільки 15-20% від всіх виготовлених гранул. Тому не можна сказати нічого про позицію гравців на ринку, а їх налічується більше тисячі

Конкурентні переваги

У Полтаві мало підприємств, що займаються твердим біопаливом, близькість до ресурсів скорочує транспортні витрати. Так само Полтава знаходиться в дуже вигідному географічному положенні, плюс наявність залізниці. Завдяки цим факторам вдасться скоротити витрати на транспортні затрати

Засоби реклами будуть обрані таким чином, щоб ефективно досягти уваги цільової аудиторії. Причому основними критеріями при виборі каналів поширення рекламних послань буде забезпечення максимального охоплення цільової аудиторії, відповідність вартості розміщення реклами з рекламним бюджетом і відповідність характеру рекламного повідомлення особливостям каналу. Крім того, вибір засобів реклами буде проведено таким чином, щоб забезпечити необхідний географічний обхват споживачів, бажану частоту і форму подачі матеріалу. При виборі засобів поширення рекламних послань варто мати на увазі, що разовий, одиничний контакт з потенційним покупцем не має практичної комерційної цінності. Результат може принести тільки систематична рекламна робота, причому важливо, щоб виникаючі контакти не були віддаленні один від одного занадто великими проміжками часу. Запорукою високої ефективності рекламного повідомлення служить комбінація використовуваних засобів поширення інформації.

Ринок біопалива дуже специфічний. По-перше, в Україні він ще мало розвинений, по-друге цільова аудиторія - це підприємці, оскільки саме вони є основними споживачами біопалива. Основними джерелами для реклами є інтернет, але не варто випускати з виду і рекламну продукцію у вигляді стендів, брошурок і так далі

Бізнес модель

Споживачі

Біопаливо ідеальний продукт для опалення будинку, будівлі або великого комплексу виробничого значення

Ціннісна пропозиція

На підприємствах лісового комплексу на всіх фазах виробничого процесу утворюються відходи. Деревні відходи займають великі площі, забруднюють навколишнє середовище. Вивезення їх на місце звалища - дорогий захід. В рамках сучасних вимог до екологічності промислових виробництв розробляються нові закони, які регламентують розміщення самих виробництв, а також зберігання і переробку відходів. Тому стає актуальною задача пошуку ефективних способів утилізації відходів. Тут, в першу чергу, мається на увазі отримання з відходів додаткового продукту

Виготовлення з відходів пресованих матеріалів у вигляді паливних гранул і брикетів, без застосування будь-яких сторонніх речовин, що пов'язують, є перспективним напрямком у використанні їх в якості палива

Технологія виготовлення пресованої деревної палива дозволяє вирішити ряд питань:

  • Утилізувати різні деревні відходи
  • Отримати екологічно чисте високоякісне біопаливо
  • Забезпечити основному виробництву статус маловідходного і екологічно чистого
  • Знизити витрати на зберігання, перевезення палива в порівнянні з кусковими деревними відходами або паливними дровами
  • Підвищити культуру виробництва
  • Отримати додатковий прибуток від реалізації палива

Канали продажу

Для збільшення каналів продажів основним є поширення рекламних звернень на спеціалізовані сайти, розміщення рекламних банерів на вулицях передмістя і активна участь в тендерних продажах нашої країни

Взаємовідносини з клієнтами

Головною метою є перконання основних споживачів у використанні біопалива як альтернативи дровам. Адже використання дров є найдавнішим і перевіреним способом опалення будинку. Перевагою біопалива перед дровами є його низька вологість, висока щільність матеріалу, мінімальне виділення диму. Для виготовлення нам не потрібно повністю знищувати дерево, як роблять в основному при заготівлі на зиму, досить зробити корекцію крони, і ці ж гілки подрібнити і використовувати на виробництво біопалива

Джерела доходів

Власні вкладення і фінансова підтримка інвестора

Ключові ресурси

Головним ресурсом для виробництва є відходи підприємств лісового комплексу

Види діяльності

Виробництво біопалива з відходів лісового виробництва, а в подальшому і з відходів сільського господарства

Основні партнери

Пилорами в радіусі 40 км, з необхідною кількістю сировини

Структура витрат

  • Закупівля сировини
  • Комунальні послуги
  • Фонд заробітної платні

Показники

Сума інвестицій 250 000 ₴

Min інвестиція 50 000 ₴

Дохід за рік 1 878 600 ₴

Окупність до 1 року

Рентабельність

Рентабельність виробництва паливних гранул-33%

Рентабельність виробництва паливного брикету-34%

Графік освоєння інвестицій

Зміст робіт Термін освоєння, дні Виділені інвестиції, грн.
Закупівля обладнання 10 171 800
Доставка обладнання 6 5 000
Настройка обладнання 5 5 000
Закупівля сировини, пелет, тари   63 880
Оренда   4 320
Разом 21 250 000

Період окупності інвестицій

На виготовлення паливних брикетів, при наявності інвестиції, приблизний обсяг виробництва становитиме 75 т / місяць = 75 * 3 500 = 262 500 грн. доходу на місяць

  Доходи Витрати Чистий прибуток Виплата інвестицій
За місяць 262 500 165 560 66 940 250 000 / 66 940=3,7 місяці

Якщо виготовляти тільки брикет, зі збитком для себе інвестиція окупляться за 4 місяці. При виборі максимально зручного періоду повернення інвестицій, пропонуємо:

1. Повернення інвестицій протягом року, з виплатою 5% на залишок:

Виплата інвестицій, грн. Виплата відсотків, грн. Зплишок від суми, грн.
1     250 000,00
2 20 833,33 125 00,00 229 166,67
3 20 833,33 11 458,33 208 333,34
4 20 833,33 10 416,67 187 500,01
5 20 833,33 9 375,00 166 666,68
6 20 833,33 8 333,33 145 833,35
7 20 833,33 7 291,67 125 000,02
8 20 833,33 6 250,00 104 166,69
9 20 833,33 5 208,33 83 333,36
10 20 833,33 4 166,67 62 500,03
11 20 833,33 3 125,00 41 666,70
12 20 833,33 2 083,34 20 833,37
13 20 833,33 1 041,67 0,04
Разом 249 999,96 81 250,00  

2. Повернення інвестицій протягом 2 років, з квартальної виплатою, перша виплата складе 20%, наступні 5% на залишок:

Період виплати Виплата інвечтицій, грн. Виплата відсотків, грн. Залишок від суми, грн.
1 квартал 2020 р.     250 000,00
2 квартал 2020 р. 31 250,00 50 000,00 218 750,00
3 квартал 2020 р. 31 250,00 10 937,50 187 500,00
4 квартал 2020 р. 31 250,00 9 375,00 156 250,00
1 квартал 2021 р. 31 250,00 7 812,50 125 000,00
2 квартал 2021 р. 31 250,00 6250,00 93 750,00
3 квартал 2021 р. 31 250,00 4 687,50 62 500,00
4 квартал 2021 р. 31 250,00 3 125,00 31 250,00
1 квартал 2022 р. 31 250,00 1 562,50 0,00
Разом 250 000,00 93 750,00  

На виготовлення гранул, при наявності інвестиції, приблизний обсяг виробництва становитиме 120 т / місяць = 120 * 3 000 = 360 000 грн. доходу на місяць

  Доходи Витрати Чистий прибуток Виплата інвестицій
За місяць 360 000 270 390 89 610 250 000 / 89 610=2,8 месяці

Якщо виготовляти паливні гранули, зі збитком для себе інвестиція окупиться за 3 місяці. При виборі максимально зручного періоду повернення інвестицій, пропонуємо ту ж схему виплат, як і на брикет

Команда

Наша команда буде складатися з персоналу, підібраного по мінімуму: директор, головний механік, робочі 2-3 людини.

Але якщо виробництво буде працювати в дві зміни, робочий персонал збільшується в два рази. У цій ситуації є свій плюс, ми можемо в першу зміну виготовляти брикет, а в другу - гранули

Пропозиція інвестору

Пропонуємо Вам розглянути входження в наш діючий проект по виготовленню біопалива. Маємо лінію з виготовлення паливних брикетів Pini & kay, потребуємо інвестиції для розширення та збільшення обсягів продукції